neuropsykologisk undersøgelse

Derfor bør du overveje en neuropsykologisk undersøgelse  

Har du udfordringer i dit liv som du bøvler lidt med i hverdagen, så er en neuropsykologisk undersøgelse måske en måske at få løst op, og få klarlagt, hvordan du kommer videre på en god måde. 

En neuropsykologiske undersøgelse 

At foretage en neuropsykologiske undersøgelse betyder at få der leveres en systematisk og detaljeret undersøgelse af dine mentale funktioner. Det kan omfatte områder som koncentration, hukommelse, rumopfattelse og en række andre ting. Det er det kognitive funktionsniveau, altså evnen til at aflæse og forstå omgivelser, sammenhænge, kunne aflæse og tolke mennesker, der kortlæggelse.[Linjeskift til tekstombrydning] En neuropsykologisk undersøgelse er væsentlig mere omfattende end andre tilsvarende undersøgelser, der findes om alternativer. 

Hvem kan foretage en neuropsykologisk undersøgelse? 

Det er under normale forhold en psykolog med en efteruddannelse inden for hjernes funktion, der kan foretage en en neuropsykologisk undersøgelse. Det kan dog også være psykologer med anden efteruddannelse, der har kvalifikationerne til at kunne foretage en neuropsykologisk undersøgelse. 

Klargørelse af færdigheder 

Via en neuropsykologisk undersøgelse er det en række færdigheder, der klargøres. Det kan være færdigheder som evnen til at bevare overblikket i forskellige situatione, til at foretage planlægning og problemløsning, evne til at tage sanseindtryk, til at bevare koncentrationen, indlæringsevnen og det at indtage sanseindtryk. Men også måden at håndtere følelser og, hvilke personlighedtræk, der er fremtrædende. Og så er det en god ide at klarlægge om pågældende kan udnytte de evner som han eller hun har. 

Kan afklare kognitiv svækkelse 

For at afklare det kognitive funktionsniveau kan der foretages en neuropsykologisk undersøgelse. Altså om dette er indenfor normal variation. Eller om der er tale om en kognitiv svækkelse, der skal behandles. Undersøgelsen foregår via en række typisk mundtlige og skriftlige prøver for at belyse færdigheder. Dette kan evt. fordeles over flere konsultationer for man kan typisk være at man bliver træt undervejs og har brug for et hvil mellem prøverne. 

Også til afklaring af demens 

En neuropsykologisk undersøgelse kan også være et redskab til at skelne mellem de forskellige demenssygdomm, der findese. For de forskellige demenssygdomme giver forskellige symptonbilleder, hvilket altså kan afklares med undersøgelsen. 

Psykolog Maria Bang 

En mulighed for at få foretage en neuropsykologisk undersøgelse er hos psykolog Maria Bang, der holder til i Lyngby nord for København, blev færdiguddannet i 2009 på Københavns Universitet. Selve psykologkarriere blev indledt på neurologisk afdeling på Glostrup Hospital. Senere har Maria Bang blandt andet arbejdet som psykolog, med udredning og genetisk rådgivning, på demens- og hukommelsesklinikken Rigshospitalet. I 2018 blev Maria Bang færdig med 2-årig efteruddannelse i metakognativ terapi og har senere tage en overbygning til dette, og er certificeret i metakognitiv terapi på højest muligt niveau. Maria Bank er uden tvivl kvalificeret til at kunne foretage en neuropsykologisk undersøgelse. 

Pris efter omgang 

Prisen for at får foretaget en neuropsykologisk undersøgelse kan være et parameter for mange. Hos psykolog Maria Bang fastsættes den ud fra opgavens omfang og efter den aftale, der indgås. Det er altid muligt at kontakt Maria Bank og høre mere om mulighederne. Undersøgelsen foretages altid med udgangspunkt på klinikken i Lyngby.