stiftelse af anpartsselskab

Stiftelse af anpartsselskab

Hvis du vil starte en virksomhed, skal den oprettes som selskab. Her skal du vælge blandt flere forskellige selskabstyper. En af typerne er et anpartsselskab. Det kaldes også for ApS. Ved stiftelse af et anpartsselskab, skal du være i besiddelse af mindst 40.000 kroner kontant eller i værdier. Beløbet skal anvendes som selskabskapital.

Du kan læse mere om oprettelse af ApS her.

stiftelse af anpartsselskab

Sådan foregår en stiftelse af anpartsselskab

Når du gerne vil stifte et anpartsselskab, skal der udformes både et sæt vedtæger, en ejerbog og et stiftelsesdokument. Den førnævnte selskabskapital skal godkendes, og så skal Erhvervsstyrelsen registrere selskabet. Det er derfor en god idé at lade en erfaren rådgiver hjælpe dig. Når alle dokumenterne bliver udfyldt korrekt, bør det nemlig ikke tage mere end 24 timer, før du har dit eget CVR-nummer og ApS.

Krav til stiftelse af anpartsselskab

Når du gerne vil oprette et anpartsselskab, er der en række krav, som du skal imødekomme. For det første skal en eller flere ejere have enten aktier eller anparter i den pågældende virksomhed. Der skal være en selskabskapital på mindst 40.000 kroner. Du forpligter dig også til at føre regnskab over selskabet løbende. Ligesådan skal du også indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen hvert år. Du skal også være indforstået med, at selskabet er underlagt revisionspligt. Derudover er det også nødvendigt, at alle ejerforhold bliver noteret i en ejerbog. Derudover er det også et vilkår, at ejerne hæfter i begrænset omfang ved anpartsselskaber.

Når Erhvervsstyrelsen udtager en sag til manuel behandling

Som nævnt går processen med at oprette et anpartsselskab typisk ret hurtigt. I nogle tilfælde kan processen dog blive forsinket. Det er tilfældet, hvis Erhvervsstyrelsen udtager din oprettelse til manuel behandling. I så fald kan behandlingstiden vare op til 3 uger. Det er dog sjældent, at det sker.

Selskabets CVR-nummer

Når du stifter et anpartsselskab, vil du også modtage et CVR-nummer. Nummeret fungerer lidt ligesom CPR-nummer fungerer for individer. Nummeret bliver anvendt til at identificere din virksomhed. Derfor vil du kunne slå en virksomheds CVR-nummer op i CVR-registreret og se alle offentlige stamdata. Det vil eksempelvis være virksomhedens navn, antallet af medarbejde og branchens kode.

Momsregistrering ved stiftelse af anpartsselskab

Hvis dit anpartsselskab omsætter for mere end 50.000 kroner om året, skal du momsregistrere selskabet. De fleste anpartsselskaber omsætter for mere end 50.000 kroner årligt. Derfor kan det være en god idé at lade din virksomhed blive momsregistreret ved stiftelse af anpartsselskab.

Ejerbøger og stiftelse af anpartsselskab

Når du skal stifte et anpartsselskab, skal du også have en ejerbog. Det er en fortegnelse over, hvem der ejer selskabet. Det skal også fremgå af ejerbogen, hvem der tidligere har ejet selskabet. Derudover skal der også være oplysninger om, hvordan anparterne af selskabet er blevet erhvervet. Det skal også fremgå, hvor mange anparter de forskellige ejer besidder. Ejerbogen vil kunne tilgås af både offentlige myndigheder og alle ejere af selskabet. Men derudover vil ejerbogen ikke være tilgængelig. Det er dog meget vigtigt, at du løbende opdaterer ejerbogen, som den altid er ført korrekt.