Thyland idrætsefterskole

Lille Ydesminde


Forhistorien

Forhistorien til Ungdomsskolen er egentlig tragisk, for i 1930’erne lå her et lille idyllisk landbrug kaldet ”Lille Ydesminde, men ved krigsudbruddet i 1940 blev ejendommen besat af den tyske Værnemagt til brug for en avanceret radiostation. I den forbindelse blev den store broncealderhøj "Gåsebjerg" fjernet.

 

Efter krigen

Efter krigen stod tyskernes bygninger tilbage og var egentlig brugelige til andet formål.

Nogle af folkene omkring Friskolen og Frimenigheden fik nu den idé, at her kunne indrettes en ungdomsskole, og de averterede efter en forstander. Denne annonce så Helene og Thorvald Hansen, som på dette tidspunkt var vikarierende forstandere på Bramming Efterskole. De satte sig i forbindelse med den kreds, der var interesseret i skolen, og kredsen købte nu bygningerne.

I løbet af sommeren 1947 blev der sat så meget skik på bygningerne, at der kunne åbnes for det første hold elever d. 3. November 1947.

Men det havde været hårde måneder inden åbningen, der var meget, som skulle sættes i stand. Penge skulle der skaffes først og fremmest til købet og derefter til de omfattende reparationer.

Det viste sig her – som med Friskolen – at det var en rigtig god idé med en ungdomsskole i Hundborg. Skolen er nu over 60 år gammel og er anerkendt som en af landsdelens bedste. Skolen er gennem årene blevet udvidet og ombygget flere gange, så den i dag er særdeles velfungerende.


Forstander Thorvald Hansen


Helene og Thorvald Hansen fik 20 gode men slidsomme år som forstanderpar på skolen. I 1967 blev Th. Hansen alvorlig syg og måtte give sin stilling videre til en anden. Hansens flyttede til Sennels, hvor de boede til Hansen døde i 1982.

Første afløsere for Helene og Thorvald Hansen blev Kirsten og Henry Andersen, de havde begge forinden været ansat som lærere på skolen, efter dem kom der flere andre, som alle har forstået at drive skolen videre i solide rammer, de har også forstået at holde fast i skolens åndelige status gennem alle årene.


Tilføjet af Hans Jørn Madsen feb. 2018

Henry og Kirsten Andersen stoppede som forstanderpar i 1995 og blev afløst af

Søren Ole og Kirsten Riis, der rejste efter 5 år og blev forstanderpar på Nordfyns Efterskole.

De blev afløst af Kirsten og Henning Jensen, de var forstanderpar til 2002, hvorefter en af skolens lærere, Gert Thøgersen blev forstander.

Efter et år, blev hans hustru, Dorthe Thøgersen, ansat som skolemor. Gert og Dorte var forstanderpar til 2014, hvor de stoppede p.g.a. Gert blev alvorlig syg. Afløseren blev Flemming West, der var forstander til 10. februar 2016, hvor skolen blev erklæret konkurs.

Bygningerne stod tomme indtil februar 2018, hvor de blev solgt til Peter Rasmussen, der udlejer bygningerne til den kristne organisation Den sidste reformation

Elevbilleder, protekoller m.m.fra Thylands Ungdomsskole / Thylands Idrætsefterskole befinder sig nu på hylderne i Hundborg Lokalhistoriske Arkiv.