Baggrund

I 1870’erne og 1880’erne fandt Grundtvigs og Kristen Kolds tanker fodfæste i Thy, og flere familier var begyndt at hjemmeundervise deres børn efter Kolds metode.

I Hundborg var åndslivet i 1890’erne særlig præget af sognets indremissionske hjælpepræst pastor Madsen, som boede i Vorupør. Han kunne være meget barsk i sine udtalelser ikke ulig den kendte pastor Moe i Harboøre.

Det fik en del familier til at løse sognebånd og betjene sig af andre præster bl. a. til frimenighedspræsten Morten Larsen, der boede så langt væk som i Holstebro. En gang om måneden rejste han til Hundborg for at prædike for de familier, som ikke fandt behag i den lokale præsts indremissionske holdning.


Friskolen startes

  • Omkring 1894 gik fire familier i Hundborg sammen om at hjemmeundervise deres børn. Der blev ansat en lærerinde, Elisabet Søe, som holdt skole rundt i hjemmene, hvor hun boede på skift.
  • I 1895 rejstes Thylands Højskole på marken ved Ydesminde. Her fik skolen nu til huse.
  • I 1901 fik skolen bygget sit eget hus - i øvrigt på samme grund som den nuværende skole.


Når der, trods friskolens succes, alligevel gik syv år inden der blev bygget skole, skyldtes det, at de tre foreninger: Skolekredsen, foredragsforeningen og afholdsforeningen først havde bestemt sig for at bygge et fælleshus et sted i byen. Men her sprang afholdsfolkene fra, idet de iflg. deres love, foruden spiritus, heller ikke kunne tolerere ”politik og anden partiskhed”, og denne diskussion trak lidt i langdrag.


Et tegn

På ejendommen ”Solbakken” ovenfor skolen boede der dengang en mand, som hed N. Chr. Sørensen. Han havde ikke selv børn, men var meget optaget af friskoletanken.


Han havde i længere tid overvejet at forære en byggegrund til en friskole, og det fortælles, at en dag han gik og arbejdede på sin mark, så han et rødt lys standse over byggegrunden, og så tog han beslutningen. Som eftertiden har vist, var det en god og rigtig tanke at begynde en friskole i Hundborg.


Se skolens hjemmeside