Hovedgården Råstrup


Allerede i 1100-tallet nævnes gården som en storgård tilhørende slægten Glob.


Sagnet giver Ebbe Skammelsen tilknytning til gården, idet han flygtede til sin søster på Råstrup, efter at han havde dræbt sin broder, fordi denne havde bedraget ham og giftet sig med hans fæstemø Lucielille.


Råstrup har mere end nogen anden af Thylands gamle herregårde haft en omskiftelig tilværelse. Flere gange er den delvis udstykket, for igen at blive samlet til en storgård.

Den kendte adelsslægt Skeel har også været synlig på Råstrup, idet Anders Skeel i 1537 igen samlede Råstrups gods af fire nedlagte bøndergårde.

Også den kendte oberst Vogn Vognsen fra Vensyssel har ejet gården, og da han døde 1650, giftede hans enke Cristence Rodsten sig med ritmester Jakob Sparre, som efter Cristences død gifter sig med datteren fra herregården Vosborg, Anna Juel. Hendes mor var af Gyldenstjerneslægten på herregården Aagaard i Kettrup sogn.


Jakob Sparre var i evig pengetrang, og han lånte mange penge af den rige Jannerup Kirke, måske derfor har han og Anna Juel skænket kirken et dåbsfad, som stadig hænger på væggen i koret. Jakob Sparre fik to døtre, og den ene af dem fik den mindre jordlod, Kronens Hede i Vang sogn som dåbsgave fra Kongen. Derfor hørte Kronens Hede under Hundborg Sogn helt op til kommunesammenlægningen i1970. Råstrup ejede Hundborg Kirke fra 1731 og til 1795, dog har kirken været under indflydelse af Råstrup tidligere, idet Jakob Sparre og hans to hustruer og en søn er begravet i koret. Det var sandsynligvis også Jakob Sparre, som nedbrød kirkens tårn i 1686 og brugte materialet til udbygning af Råstrups hovedbygning.


I 1790’erne bliver Råstrup delt i Nørre og Sønder Råstrup, men i 1840’erne samles den igen, idet gårdens daværende ejer, Ville Harkjær køber Sønder Råstrup (Ny Råstrup), som efter hans død skødes til en søn, mens en anden søn får Nørre Råstrup (Gl. Råstrup).

Gården kommer i Bruun-slægten i 1915, hvor tidligere købmand i købmandsgården i Hundborg, Jens Bruun, køber gården, som han senere forpagter ud til sin søn, Anders Bruun, der køber gården i 1943.

I dag ejes Råstrup af Anders Bruuns søn Steen Folke Bruun.