Hovedgården Faddersbøl


Faddersbølgaard er den vestligste af sognets hovedgårde, og derfor også den der har lidt mest under sandflugten. Gården havde førhen sin jord liggende fra kanalen i Faddersbøl og helt ud til havet. Den største af fæstegårdene var Vorupgaard, der er den midterste af de tre ejendomme på vejen ned til Førby sø, som også kaldes Vorup sø, og da Vorupgaard blev en selvejergård overtog den al jorden ud til Vorupør, Vorupør har altså navn efter Vorup. Helt op til omkr. 1725 havde Vorupør slet ikke et Navn, i kirkebogen betegnes stedet som ”Husene i Klitten”, og omkr. 1800 skrives navnet som ”Worup Øer.


Faddersbølgaard kendes tilbage til 1400-tallet, og den har, ligesom andre herregårde, også ført en omskiftelig tilværelse, hvor den i flere omgange har hørt ind under andre herregårde. I begyndelsen af 1600-tallet blev gården overtaget af Kaas-slægten, som ejede gården frem til 1715 – en overgang sammen med Ulstrup. Den sidste Kaas på Faddersbølgaard blev Jørgen Kaas, han ejede også Jannerup Kirke, hvor han flere gange forgreb sig på kirkens pengeblok. Inden sin død skænkede han da også alt sit jordegods til kirken, mod at han fik en gravplads i kirkens kor til sig selv og sin kone.


I 1715 kom gården under herregården Tandrup, derefter i 1727 under Nørhaagaard. Den har også i en kortere periode hørt under Vestervig Kloster, men i 1801 blev den solgt til Chr. Poulsen og Jens Christensen, som fik bevilling til at udstykke gården og alt bøndergodset blev solgt fra herunder Faddersbøl Mølle, Ryltoft, Grønkjærgårdene og Førgaard.


1860 blev gården solgt til Chresten Møller, som byggede en gård mere på den vestlige del af jorden, denne gård, som blev på 140 tdl., kom til at hedde Vester Faddersbøl.


1940 blev gården solgt til, Anders Bruun, Gl. Råstrup, som i mange år drev den med en bestyrer. Ved Anders Bruuns død overtog hans søn, Asger Bruun gården.


I 2003 solgte han den til en murermester på Mors, og gården drives i dag kun med planteavl.


De tre hovedgårde har altså tidligere delt Hundborg-Jannerup sognes jord - i store træk således, at Råstrup ejede jorden på nordsiden af Vorupør landevej fra Sjørring til Vesterhavet, og Ulstrup fra Gjersbøl til Faddersbøl kanal, og Faddersbølgård fra kanalen og til havet.


Hoveddøren i Faddersbølgaards hovedbygning siges at være en tidligere dør fra Jannerup Kirke. Den blev fundet på gårdens loft af ejeren Anders Bruun og indsat, da hovedbygningen fik sin fronti-spice i 1953