Gennem  Asendal gik indtil for omkring 100 år siden en vej, som forbandt herregården Råstrup med Hundborg.

Her skal Ebbe Skammelsen ifølge sagnet have hugget hovedet af sin hest og begravet den, inden han søgte skjul hos herremanden på Råstrup. Ebbe Skammelsen var netop blevet erklæret for fredløs, efter at han havde slået sin bror ihjel.

 

Dramaet startede på Nordentoft, en gård som et tingsvidne i 1676 under ed og oprakte fingre kunne fortælle lå lidt sønden for det nuværende Sdr. Nordentoft. Gården var meget forgældet og ganske nedfalden.


Historien om Ebbe Skammelsen

er fortalt i folkeviser - og her gengivet med illustrationer af elever fra Hundborg Friskole.

Vi er tilbage i middelalderen. Gården Nordentoft ca. 8 km øst herfor er beboet af Skammels Ebbesen.

Hans ene søn, Ebbe, er blevet forlovet med jomfru Lucielille. Hun sidder hjemme og venter på ham, mens han tjener i kongens gård.

Hans broder, Peder, prøver på alle måder at bilde hende ind, at Ebbe holder hende for nar i håbet om at vinde hendes gunst. Men da det ikke hjælper bilder han hende ind, at Ebbe er død.

Det virker. Lucielille forlover sig med Peder i stedet for, og bryllupsdagen bliver fastsat.

Imidlertid drømmer Ebbe, at hans stenhus står i lys lue. En af hans svende forklarer ham, at det ikke er ildebrand, han har drømt om, men i stedet bryllupsfesten for hans fæstemø og hans broder Peder.

Han beder kongen om orlov og rider hjem i fuld galop.

 

Da han kommer hjem ser han, at der skal være fest og hans to søstre fortæller ham, at hans forlovede skal giftes med hans broder.

Han forærer de ting, han havde tiltænkt sin fæstemø til sine søstre. Den ene en guldbrase til bryst og den anden guldring til hånd.

 

Han vil straks ride derfra igen, men hans mor og søstre overtaler ham til at blive til festen.

Han spår godt nok, at hvis  han bliver, vil der ske forfærdelige ting.

Hans fader beder ham sætte sig til højbords og hans moder beder ham skænke vin til gæsterne.

 

Han græder sine modige tårer over ydmygelsen over at varte op til sin trolovedes bryllup.

 

Om aftenen skal Ebbe bære blus for bruden til brudehuset.

Ebbe spørger bruden om, om hun husker, at de var trolovede, men hun svarer, at hun altid vil være som en moder for ham.

Hertil siger Ebbe, at han ikke forlovede sig med sin moder, men med sin kommende hustru.

Ebbe foreslår nu Lucielille, at han slår Peder ihjel, og at de sammen skal flygte ud af landet.

Men Lucielille siger, at hvis Ebbe slår Peder ihjel, skal han miste hende for altid.

Ebbe er helt knust. Han trækker sit sværd og hugger Lucielille ihjel.

 

Derefter opsøger han sin broder, som stadig fester og spiller med gæsterne, selv efter at Ebbe har forklaret ham, at han burde være hos sin brud.

 

Broderen er kun styret af sit had til Ebbe, og arrogant tilbyder han Ebbe brudenatten.

Herefter oversvømmes Ebbe af vildt raseri og hugger Peder ned med sit sværd

 

I sit raseri bruger han sit sværd mod sine forældre: Hans far får hugget en fod af...

 

og moderen mister en hånd.

 

Ebbe ved, at han nu er fredløs, og han flygter mod herregården Råstrup, hvor hans søster er gift med herremanden

 

Da han kommer her til Asendal beslutter han sig til at ”gøre sig usynlig”.

Han hugger hovedet af sin hest og begraver den.

 

Derefter flygter han videre til fods.


- ”Fordi træder Ebbe Skammelsen så mangen sti vild.”