I 1994 ønskede Hundborg Boldklub at anlægge en ny fodboldbane. Der blev fundet rester af gammel bebyggelse og det førte til, at Museet for Thy og Vester Hanherred i løbet af 1994/95 udgravede arealet.

*

Avistegningen, der er fra Vejle Amts Folkeblad 20/6-1994 har billedteksten:

"Under anlæggelsen af en ekstra fodboldbane i Hundborg har man påvist en vikingeboplads på området. Fundet betyder en ekstra omkostning for Thisted kommune på 462.000 kr. og tidsplanen for fodboldbanen er sat i stå."


Det blev den hidtil største udgravning i Thy af fund fra vikingetiden. Udgravningen viste, at Hundborg som landsby har en 1000 år gammel historie.


Vikingetiden

Under jordoverfladen gemte der sig omfattende spor efter en bebyggelse fra vikingetiden og den tidlige middelalder.

 

Tykke affaldslag, stolpehuller fra 15 langhuse, 51 små arbejdshytter (grubehuse) med gulvet gravet lidt ned i undergrunden er noget af det, som er dukket op i det godt 5000 m2 store udgravningsfelt.

 

Langhusene er store huse. De kan alt efter udformning have fungeret som forrådshuse, stalde og beboelseshuse. I ét af husene var der en langild, og huset kunne have været indrettet til beboelse med bænke langs væggene.


Et grubehus er ganske lille, 6-8 m2. og delvis nedgravet i jorden, så kun det øverste af væggene rager op.


Fund af vævevægte i mange af grubehusene  viser, at de først og fremmest har været brugt som vævehytter. Men de kunne f. eks. også bruges som forrådshuse og værksteder.


Der blev desuden fundet rester af veje og grøfter på det udgravede areal.

Bebyggelsen fortsætter mod øst – muligvis helt hen til kirken.


Billedet viser en kopi af en vikingegård.

Med langhuse og et grupehus forrest.

*
Af vikingetidsfund kan i øvrigt nævnes: Torshammer-amuletter,  trefliget pænde, skår af klæberstenskar, kværnestene af rhinsk basalt og granatglimmer-skifer, små hvæssesten med ophængningshul, halvkuglekar og koniske tenvægte.

 

Nogle fund:

*
          Thorshammer       Pilespids                  Jernbeslag til sværdskede              Lille jernøkse

 

Middelalderen.

Enkelte af husene er lidt yngre, fra 12-1300 tallet, dvs. fra middelalderen. Under et middelalderhus med tørvevægge fandtes et lag med spor efter smedeaktiviteter.

Af middelalderfund kan nævnes: kuglekar med lågfals, skår fra en grønglaseret kande dekoreret med "hindbærknop" og en konisk tenvægt med hvælvede sider.

Man regner med, at kirken er bygget i 1100-tallet og er uden tvivl blevet opført i forbindelse med landsbyen, som den har set ud på den tid.

 

En ovn fra et middelalderhus er ved at blive gravet ud

Landsbyen Hundborg


Fundene taler deres tydelige sprog. Hundborg har været landsby gennem de sidste 1000 år. Andre udgravninger viser at der også var landsbyer ved Færgeborg og Sjørring for 1000 år siden.


Et par fund på stadion var ældre. Det drejer sig om ravstykker, skår og små flintafslag, der stammer fra tragtbægerkulturen i yngre stenalder, ca. 3600 år f. Kr.