På gården Astrup blev der i årene ca.1875-1920 – foruden landbrug – drevet købmands- og manufakturforretning, tømmerhandel, tørvefabrikation, vognmandsforretning og Hundborgs første mejeri. Ejeren  Chr. Sørensen og hans kone fik 15 børn, hvoraf mange satte kraftige præg på lokalsamfundet og byens forretningsliv