Hundborg i 1900-tallet


1890-1950


Ca. 1890-1910 oplevede byen et byggeboom, da kom der købmand, bager, slagter, apotek, lægehus og sygehus m. m.. Disse tiltag blev op gennem tiden suppleret med flere små håndværksvirksomheder, så der i tiden efter anden verdenskrig var en eller anden form for aktivitet i næsten hvert hus i byen. Der var et par syersker, en dame havde en lille slikforretning, en anden havde en butik med sytråd, knapper og bændler, en ældre dame syede tøjsko og en ældre mand lavede træsko.


Hundborgs Storhedstid.


Da Hundborg oplevede sin højglans i 1950-60-erne, var der en brugsforening, fire købmænd, en bager, en slagter, et mælkeudsalg, en TATOL, en gartner, en skomager, et apotek, en kro, et posthus, en lokal sparekasse, en arkitekt, en skorstensfejer, en bankfilial, en tømmerhandel, en møbelsnedker, tre-fire tømrere, tre-fire murere, en cementstøber, en elektriker, to cykelsmede, to malere, en karetmager, to sadelmagere, en tandtekniker, tre frisører, tre automekanikere, to smede, tre vognmænd, en taxavognmand og et mejeri lige uden for byen.


Indtil kommunesammenlægningen i 1970 havde byen også et kommunekontor med de dertil tilknyttede institutioner såsom vejvæsen, skole, sygepleje og alderdomshjem m.v.. Fra 70-erne gik det stærkt tilbage for byens erhvervsliv, således at der nu i 2008 kun er sparekassen, brugsforeningen og et par håndværkere tilbage.


Vi henviser til lokalarkivets øvrige sider, hvor vi fortæller historien om erhvervsvirksomheder, offentlige forhold og foreninger.


På borgerforeningens hjemmeside, www.hundborg-net.dk er der oplysninger og links til en lang række af Hundborgs nuværende virksomheder, institutioner og foreninger.