Vorupørvej 195. Matr. 19-ak.


Huset blev bygget i 1956 af Mette Jensen. Hun og hendes mand Nidolf Jensen havde haft en landejendom udenfor byen, men da han døde byggede hun huset på en udstykning fra Barber Kjærs ejendom.


Da Mette kom på plejehjem, blev huset solgt i 1973 til Mariane Stensgaard.

I 1985 solgtes huset til Johannes Poulsen (Førgaard).

VVS Montør Viggo Larsen købte huset i 1994 af Johannes Poulsens arvinger.

Buschauffør Jørgen Frøkjær købte huset 2004 af Viggo Larsen.