Vorupørvej 193. Matr. 19-al.


Jens Mogensen solgte en parcel vest for sit nybyggede hus i 1907 til Anders Kr. Jensen som i 1910 opførte et hus på grunden.

Det var faktisk opført ”på lidt spekulation”, byen var jo i rivende udvikling dengang.


Han solgte huset til Barber Søren Kjær i 1912, som drev barberforretning her i mange år. I husets vestlige ende havde Kjærs kone også postkontoret, som hun drev videre efter Kjærs død i 1950.

Da Kjær stoppede sin forretning, blev lokalet udlejet til Frisør Valdemar Mortensen, som drev forretningen videre en kort tid.


Elsebeth Poulsen købte ejendommen af Kjærs arvinger i 1991.