Slagteren, Vorupørvej  191. Matr. nr. 19-r.


På sydsiden af Vorupørvej overfor brugsen lå i 1800- tallet en landbrugsejendom. Til gården hørte i slutningen af århundredet det meste af jorden på sydsiden af Vorupørvej fra Røde Anes Vej til præstegården samt også nogle parceller på nordsiden af vejen. Ejendommen ejedes af Jens Mogensen,

Han efterfulgtes af sin søn Kr. Mogensen, der i 1920’erne solgte det meste af agerjorden fra og begyndte en vognmandsforretning med en mindre lastbil. Han udvidede senere forretningen til også at omfatte en bus, som han grundlagde Thisted-Vorupør ruten med.


Kr. Mogensens lastbil med chauffør Peter Bojer

Kr. Mogensen havde nedrevet en del af de gamle bygninger med undtagelse af en stor lade, og han opførte et nyt stuehus i 1910.

Han solgte ca. 1920 ejendommen til slagtermester J. P. Jespersen.


Slagter Jespersen med varevognen i smøgen

J. P. Jespersen havde drevet slagterforretning længere nede ad gaden. Den flyttede han nu hertil.

Jespersen var også handelsmand og drev en del handel med kreaturer og ind i mellem også med ejendomme.


Slagter J. P. Jespersens butik

Han solgte i 1941 forretningen til L. H. Mortensen, som førte slagterforretningen videre i samme stil, han drev også handel med kreaturer.

Mortensen solgte forretningen til slagtermester K. Holm, som blev den sidste slagter i Hundborg.


Slagter K. Holms butik

Han lukkede butikken i 1988 – endnu en forretning mindre i byen.


Huset er i dag beboelse