Den kemiske fabrik, Vorupørvej 189. Matr. nr. 19-bb.


Apoteker Schjødt byggede i 1915 en kemisk fabrik på grunden. Som beskrevet i forbindelse med apoteket (Vorupørvej 187) fremstillede han flere kemiske produkter især til apoteket, men han havde også et lille bolsjekogeri i sydenden af ejendommens sidebygning.

Da apotekerstyrelsen blev betænkelig ved sammenblandingen af Schjødts to forretninger, valgte han først at sælge apoteket i 1917, og i 1919 flyttede han fabrikken til Hvidbjerg Thyholm.


Fabrikkens videre skæbne

Schjødt’ kemiske fabrik i Hundborg blev i 1919 solgt til snedkermester Jens Hedegaard, som i mange år drev forretning som snedker og møbelsnedker på adressen.

Hedegaard indrettede den del af ejendommen, som han ikke selv skulle bruge til lejligheder. Der var den pudsighed, at da han døde, overtog hans kone Stine ejendommen, og den lejlighed som lå i sydenden af sidebygningen, der hvor bolsjekogeriet havde været, blev kaldt ”Stines Ende”.


Hedegaards søn Arne overtog forretningen og førte den videre efter moderens død. Han arbejdede mest i møbler og havde også en produktion af ligkister samt bedemandsforretning. I forhuset indrettede hans kone Gudrun frisørsalon.


Efter Hedegaard blev huset overtaget af elektriker Henrik Pihl, som omdannede hele ejendommen til udlejning af lejligheder.