Apoteket, Vorupørvej 187. Matr. nr. 19-at.


Hundborg apotek endnu ikke færdigbygget i 1907

På hjørnet Røde Anes Vej – Vorupørvej  ligger ejendommen, der oprindelig blev bygget som apotek af apoteker Niels Schjødt, der kom fra et apotek i Fredericia. (Apoteker Niels Schjødt’ erindringer findes på arkivet i Hundborg).

Han havde fået en tilladelse til at opføre et apotek i Hundborg som hjælpeapotek for apoteket i Koldby. Apoteket blev opført i 1907 og fik status som selvstændig apotek i 1917.

Den kemiske fabrik

Dengang fremstillede apotekerne selv det meste af deres medicin, og Schjødt var nok meget interesseret i denne produktion, for i 1915 byggede han et hus på nabogrunden ved siden af apoteket som en kemisk fabrik (Vorupørvej 189). Her fremstillede han flere kemiske produkter med et alsidigt formål, bl. a. lavede han et lille bolsjekogeri i sydenden af ejendommens sidebygning.

Hans kemiske produktion blev efterhånden så stor, at apotekerstyrelsen blev betænkelig ved sammenblandingen af det at drive et apotek og så have en privat kemisk produktion ved siden af.

De stillede ham det ultimative krav, at han enten solgte fabrikken eller apoteket. Han valgte at sælge apoteket i 1917, og i 1919 flyttede han til Hvidbjerg Thyholm med sin fabrik. Han drev her i mange år Schjødts Kemiske Fabrik Hvidbjerg.


Niels Schødt, en foregangsmand

I sin tid i Hundborg var Schjødt en foregangsmand, det man nu kalder en ildsjæl. Han var initiativtager til, at man fik elektrisk strøm til Hundborg i september 1917. Han fik overtalt kommunen til at bygge en gymnastiksal ved skolen, og han var – sammen med andre – blandt topgymnasterne i byen, og det var ham, der sammen med Alfred Yde, fik grundlagt plantagen Dybdalsgave i 1911.


Restauration "Apotekergården"

Apoteket fungerede indtil 1966, hvor det blev nedlagt og ejendommen solgtes til Else og Hugo Christensen.

De indrettede restauration i de tidligere apotekerlokaler. Bagved var en større stue, der kunne rumme selskaber på 60 – 70 personer.

Stedet fik nu navnet ”Apotekergården”.


Else og Hugo solgte i 1968 forretningen til Frida og Otto Østergaard Pedersen, som boede på gården Mejlsøgaard i Snejstrup.

De solgte igen i 1970 til Thorkild Lynggaard fra Thisted. Han drev kun stedet i et årstid.

I 1971  solgte han til Gudna og Jens Madsen, der havde prøvet branchen som serveringspersonale flere steder. De byggede i 1974 en større sal til kroen.

Hanne og Ole Madsen


I 1975 døde Jens Madsen, men Gudna drev stedet videre indtil 1977, hvor svigerdatteren og sønnen, Hanne og Ole Madsen overtog forretningen.

De fik efterhånden stedet drevet op til en større forretning med mange selskaber, men efterhånden måtte også dette sted vige for konkurrencen fra andre former for afholdelse af større selskaber.


Så de lukkede Apotekergården i 1993, men blev boende i huset, som siden er anvendt til privatbeboelse.