Vorupørvej 183. Matr. nr. 25-eu.


2012: Vorupørvej 183.


Huset er et af de ældste i byen og har aldrig været anvendt til erhverv.


Huset ejedes i 1905 af Anders Gulds enke.

Det blev lejet ud til købmand A. Nielsen i 1936, som boede i huset, mens han fik bygget ny butik på hjørnet. Derefter købte Nielsen huset til bolig for sine forældre.

Da de døde, solgte Nielsen huset, og og det har siden været brugt som privatbeboelse og står i øvrigt næsten uændret siden opførelsen.