Vorupørvej 181. Matr. nr. 25-dl.

Vorupørvej 181 i 2012


Omkring 1900 ejedes huset af Kr. Førgaard, som havde været daglejer på Ulstrup. I sit otium passede han have og det udvendige ved læge Buus’ ejendomme.

Han solgte huset til læge Valdemar Buus, som en overgang brugte det til liggende patienter, men da han havde fået bygget sit sygehus på Røde Anes Vej, solgte han huset i 1909 til A. C. Jürgensen.


Jørgensen  solgte det i 1915 til Marie Bengtson, der drev en lille manufakturforretning her. I 1919 solgte hun hus og forretning til Katrine Sørensen, som drev manufakturforretningen videre, nu som en filial af svogeren købmand Johs. Jørgensens manufakturafdeling.


Efter hendes død i 1953 overtog hendes niece Mariane Yde Jensen huset og forretningen. Hun fik senere forhandling af Tatolkædens varer.

Da kæden lukkede, blev forretningen til ”Gaveboden”. Efter Marianes død i 1981 har huset været brugt som beboelse.