Vorupørvej 179. Matr. nr. 25-dm.


Huset har, ligesom mange andre huse i byen, været anvendt til flere formål. Omkring 1900 drev K. Jensen boghandel her.


Senere flyttede fru Bentzen ind med en lille trikotagehandel.

Anna og Johanne Kirk.


Derefter drev søstrene Anna og Johanne Kirk et lille vaskeri her med bl. a. fransk vask og strygning (behandling af stivede stoffer, manchetter, flipper o. l.)


Efter søstrene blev huset købt af Sadelmager A. Hansens søn, Harry Hansen, som i mange år drev sadelmagerforretning i et tilbygget værksted bagved. Hans kone Kirsten havde posthus i forhuset, indtil det i ?? blev flyttet ned på hjørnet af Røde Anes Vej.

Da Harry Hansen lukkede værkstedet blev han i mange år landpost. Sønnen Aage Høster overtog huset efter forældrene, men solgte det videre som privat beboelse få år senere


Vorupørvej 179 i 2012