Brugsen, Vorupørvej  178. Matr. nr. 19-p.


Forhistorien

Brugsen var oprindelig var en en del af en større landbrugsejendom. Omkring 1870 grundlagde ejeren Kr. Smed en købmandsbutik i forhuset, sandsynligvis den første købmand i byen.

Fra denne ejendom udstykkedes de fleste af byggegrundene på nordsiden af Vorupørvej fra Asylet og til ”Kirkely”. 

Smed solgte købmandsforretningen med en større parcel til købmand Funder, og Smed byggede sig et hus vest for sin tidligere ejendom. Funder havde kun ejendommen i kort tid, så solgte han den til købmand Jens Olsen, som var ungkarl.

Han drev købmandsbutikken til i slutningen af 1907. På det tidspunkt var andelstanken også slået igennem her på egnen og herunder også ideen om brugsforeninger.

En samling af mænd her på egnen planlagde at opføre en ny brugsforening på grunden overfor Jens Olsens købmandsbutik. Det var Jens Olsen naturligvis ikke så glad for. Derfor tilbød han mændene, at de kunne købe hans ejendom og butik, og sådan blev det.


Brugsen etableres i 1907

Hundborg Brugsforening startede i 1907 med Jens Bredal som uddeler. Jens Bredal boede i den ene ende af ejendommen og der var butik i den anden ende.

Brusen som den så ud i 1907. Foran butikken ses uddeler Jens Bredal. I de første år boede uddeleren i den højre halvdel af bygningen.

Ny uddelerbolig i 1923


Uddeleren fik i 1923 en ny bolig som her ses til venstre i billedet. Bemærk, at brugsen allerede tidligt havde benzinsalg.


Forretningen udviklede sig hurtigt i positiv retning, og der blev efterhånden inddraget mere og mere af uddelerens lejlighed, så i 1923 byggede brugsen et nyt hus til uddeleren på dens grund vest for butikken. 
Ny brugsforening i 1936


Mens den nye brugs blev bygget blev den gamle bygning nedrevet. Manden ved siden af vognen er tømrer Peter Kusk.


I 1936 besluttedes det at nedrive de gamle udtjente bygninger og opføre en helt ny forretning i to etager med lejlighed på 1. sal til uddeleren.


Den nye brugs set fra oven.

Uddelere

Der har været få og dygtige uddelere gennem årene:

J. Yde Bredahl 1907-25,

Johs. Pedersen 1925-55,

Holger Pedersen 1955-79,

Leif Dalgård 1979-1995.

Henrik Melballe 1995-2000.

Jette Vestergaard 2000-


Brugsen er udvidet mange gange - og man har taget en lang række servicefunktioner ind: bl.a. postkontor, salg af frisk bagerbrød, udlevering af apotekervarer, salg af benzin osv.


Brugsen kunne afholde sit 100 års jubilæum i 2007, mens mange andre brugsforeninger for længst var blevet lukket.