Vorupørvej 177. Matr. nr. 25-dn.


Sadelmager A. Hansens hus engang i 1910'erne. Det er sadelmager Hansen til venstre.

Sadelmager A. Hansen havde opført sit hus på grunden overfor skolen i 1882.

Her, ved siden af lægeboligen, drev han sadelmagerforretning i en menneskealder med flere svende på værkstedet.


To af hans sønner blev også uddannet sadelmagere: H. C. Hansen (omtalt i nr. 167) og Harry Hansen.


Efter A. Hansens død overtog datteren Olga Hansen huset, Hun var uddannet tandtekniker og havde klinik i huset indtil ??


Til A. Hansens grund hørte i øvrigt også den grund, hvor lægehuset kom til at ligge. Men da han hørte ideen om at at få en læge til byen, tilbød han A/S grundstykket.

2012: Vorupørvej 177