Bageriet, Vorupørvej  176. Matr. nr. 19-aa.


På det modsatte hjørne af Vorupørvej og Jægerhøjen lå i mange år Hundborg Bageri.

Byens første bageri lå egentlig på det østlige hjørne af Røde Anes Vej, hvor der senere kom købmandsforretning. Bageriet ejedes i 1880 af bager Jens Chr. Philipsen, og det var dette bageri bagermester Niels Peter Jensen overtog da han var blevet gift med Mariane i 1881.


Sidst i 1890’erne købte Jensen et gammelt hus, der lå, hvor bageriet senere fik sin plads. Huset blev revet ned, og der blev opført et helt nyt bageri med et præsentabelt forhus, hvor der indrettedes en butik, og i en tilbygning ud i gården blev bageriet opført i meget moderne stil – efter datiden.

Jensen drev bageriet indtil sin død i 1909, hvorefter hans enke videreførte forretningen med hjælp af sønnen Carl Jensen.

Da enken døde i 1917 overtog Carl Jensen forretningen, og han gik ret snart i gang med at modernisere bageriet med ny ovn og maskiner. Der blev indlagt elektricitet til lys og drift af de nye maskiner.


Hundborg bageri år ??.

Personerne er: Ukendt, Chr Jespersen, Gerhard Nielsen, bagermester Carl Jensen, Brødkusk Jacob Jørgensen

Carl Jensen drev bageriet indtil 1961, hvor hans bagersvend gennem mange år, Christian Christensen overtog forretningen.


I højre side af fotoet kan man lige skimte bagermester Carl Jensen i sit hvide bagertøj.

Her kunne han ses flere gange i løbet af dagen, fortrinsvis når han havde stået ved den varme ovn og så trængte til lidt kølig luft.


Brødkusk Jacob Jørgensen, Todbøl med den gamle bagerbilHundborg bageri var gennem årene blevet til en af Thys største rugbrødsbagerier, og der kørtes landtur fem dage i ugen, ligesom der også var leverancer til omegnens mange købmænd.


Christian og hans kone Lis forpagtede forretningen ud til Hans Pedersen i 1982, som senere købte den.
Bagerforretningen ca. 1970


Efter Pedersen kom der en bager mere, men så var det slut med bageriet, det led den samme skæbne som så mange andre bagerier. Der var ikke basis for et bageri i byen, og det lukkede omkring 1990.


Derefter har bygningen været anvendt som almindelig beboelse.

I 2017 blev bygningen købt af Daglibrugsen Hundborg, nedrevet og grunden anvendes nu til brugsens p-plads