Vorupørvej 173. Matr. nr. 25-dr.


Huset ejedes omkr. 1900 af Niels Hansens enke.

I begyndelsen af 1900-tallet blev der oprettet telefoncentral i huset. I 1920 overtog Kristine Rask huset og blev bestyrer af ”samtalestationen”. Hun nåede i øvrigt at holde 25 års jubilæum som bestyrer.

Som medhjælper antog hun en ung pige Edith. Hun blev gift med Verner Pedersen,  de overtog centralen i 1945 og drev den indtil centralen lukkede omkring 1970. Verner Pedersen blev boende i huset til sin død 2004.

Herefter blev huset solgt til Dennis Larsen.


Dengang centralen var manuel betjent, ringede man op til centralen med et lille håndsving, som sad på siden af telefonen. Og så bad man om abonnentens nummer, eller man bad bare om Brugsen eller slagteren. Der var ikke flere numre, edn telefondamerne kunne huske.

Det var en kendt hemmelighed, at centraldamerne altid vidste besked om folks adfærd, de kunne jo følge med i, hvad der blev talt om folk imellem.