Asylet. Vorupørvej 172. Matr. nr. 19-u.

Asylet før

Huset blev opført 1878 af ejeren på Ulstrup Poul Knudsen.


Der fandtes dengang de såkaldte hospitaler (offentlige opholdssteder for fattiglemmer), som var under tilsyn af sognets præst og i øvrigt som regel uværdige boliger for beboerne.


Men præsten i Hundborg, Pastor H. H. Light, kom meget sammen med Poul Knudsen og formåede ham til at bygge Asylet med tre små hyggelige lejligheder, som vederlagsfrit kunne beboes af sognets ”Værdigt Trængede”.


Knudsen drev selv stedet indtil 1883, hvor han oprettede huset som en stiftelse, hvor ejeren af Ulstrup, sognets præst og formanden for Hundborg Sparekasse i al fremtid skulle være administratorer for stiftelsen.Asylet nu (2012)

Nu er stiftelsen indrettet med to lejligheder, som kan lejes på favorable vilkår af alle, men huset er stadig administreret af fornævnte.


Asylet blev i dårligere og dårligere stand og i 2019 blev det nedrevet og grunden skal fremover bruges til Byens Plads