Vorupørvej 171. Matr. nr. 25-ds.


Omkring år 1900 ejedes huset af Lars Salmonsen. Det var dengang et meget gammelt hus.

Maler Rokkjær ejede huset i 1920’erne.

Senere købte tømrer Peter Andreasen det og solgte det i begyndelsen af 1940’erne til elinstallatør Vagn Winther Sørensen, som startede sit el-firma her. Han byggede det gamle hus om, så det fremstod som nyt. Senere flyttede han virksomheden på Røde Anes Vej.

Winther Sørensen solgte huset til Thomas Larsen, som havde haft en landejendom i Tvorup.


Anna og Thomas Larsen foran deres hus.

Derefter købte Erling Justesen huset og drev taxaforretning herfra indtil han døde. Hans enke, Inger Lise Justesen blev boende nogle år i huset, men solgte det i 2010 til Dan Larsen.

Som et kuriosum kan fortælles, at da Vinther Sørensen ville bygge huset om, var det først meningen, at han ville rive det helt ned og bygge nyt. Men så krævede kommunen, at huset blev trukket fem meter tilbage på grunden, og det ville jo forringe elektrikerens pladsforhold i gården.

Så spurgte han kommunen, hvad han så skulle gøre, hvis nu gavlen væltede? Ja så måtte han da godt bygge den op igen. Herefter lykkedes det elektrikeren at få alle ydermur til at ”vælte”, så han alligevel fik et nyt hus.