Hundborg Sparekasse, Vorupørvej 170. Matr. nr. 58-c.


Sparekassens oprindelige navn var: Hundborg – Jannerup Kommunes Spare- og lånekasse.

Sparekassen blev stiftet 14. sept. 1872 af 10 lokale mænd, hvoraf de ni var landmænd.


Sparekassens første direktør og medstifter var førstelærer S. M. Yde. I de første år havde sparekassen til huse i skolen, hvor der var åben to gange i måneden.

Men da sognerådet for Hundborg – Jannerup kommune i 1906 begyndte at forlange 100 kr. årlig for brug af skolen, købte bestyrelsen en parcel af førstelærerens have af kommunen, og byggede i 1907 det hus, som stadig huser sparekassen.

Det var faktisk også et stort beløb kommunen forlangte i leje i betragtning af, at de kun fik 300 kr. for parcellen, som de solgte. Betingelsen var, at pengene skulle blive stående i sparekassen, og at renterne skulle tilfalde førstelæreren som kompensation for den mistede æblehøst.Billedet er taget 6 september 1972, da Hundborg Sparekasse havde 100 års jubilæum

Forrest sidder direktør, gårdejer Chr. Andersen, Stensgaard, bagved sidder bogholder Rosa Vestergaard og bagest Kasserer Hartvig Serup. Manden henne i hjørnet er smedemester Axel Lyhne, manden foran disken er ukendt.


Følgende har gennem tiderne været direktører for sparekassen:

Førstelærer S. M. Yde,

Gårdejer Kr. Søndergaard,

Gårdejer Jens Kirk,

Slagtermester J. P. Jespersen,

Førstelærer K. J. Holdgaard,

Gårdejer Kr. Rysgaard,

Gårdejer Chr. Andersen,

Gårdejer Henning Enevoldsen. 


I 1988 blev sparekassen lagt under Sparekassen Thy i Thisted og har siden fungeret som en filial af denne. Følgende har efter sammenlægningen været ledere:

Afdelingsbestyrer Rosa Vestergaard,

Afdelingsleder Odin Lykke Bach.


Hundborg Sparekasse har gennem alle årene ført en særdeles hæderlig forretning. Dog var der en lille kikser i 1905,

Man kunne den 20. september læse i Thisted Amts Tidende  at formanden gårdejer Chr. Andersen Søndergaard, Søndergaard i Hundborg havde forgrebet sig på kassebeholdningen med kr. 20.000 (ca. en million i nutidskroner).

Det var i den tid, hvor sparekassen havde kontortid i skolen, og hvor kassebeholdningen ellers befandt sig hjemme hos formanden.


Hele sagen blev skrinlagt ved, at Søndergaard selv samt en del af hans venner dækkede underslæbet, og der blev ikke rejst tiltale.

Søndergaard var sognerådsformand og medlem af amtsrådet, hvilke poster han frasagde sig i januar 1906, og han døde i d. 3. dec. samme år, kun 52 år gammel.

Nu behøver man jo ikke at fantasere om et reb ude i laden, for det forlyder der intet om, men den pinlige affære for en ellers hæderlig og anset mand har sikkert fremskyndet hans død.