Hundborg Skole tegnet efter hukommelsen af arkitekt Jens Hansen, Hundborg i 1977.


Hundborg Skole, Vorupørvej 168. Matr. nr. 18-a.


Der har været skole i Hundborg i flere hundrede år. Den første skolebygning i Hundborg menes at have ligget på Lars Kærs Vej omtrent hvor ”Svalereden” ligger.


De sidste ca 150 år har der været skole på den nuværende adresse. Skolen blev opført på en grund, som kommunen havde købt af gården Kirkegård og som strakte sig fra Kirkegårdsdiget til vejen Jægerhøjen.


1860.

Den første skolebygning på Vorupørvej blev bygget i 1860 og tækket med stråtag. Den indeholdt en pogeklasse og en lærerbolig. (A og B på tegningen).

Der hørte stald og lade til lærerens bolig, da lærerarbejdet ikke i sig selv kunne brødføde en familie.

Idyl i førstelærerens have:

Ifølge Wikipedia: var en pogeskole  betegnelsen for en privat skole der havde elever i alderen 6-9 år. I 1856 bestemte Lov om Borger- og Almueskoler at man kunne oprette pogeskoler, uden at stille krav om uddannelse af underviserne. Folkeskoleloven blev ændret i 1937 - og dermed forsvandt grundlaget for pogeskolerne.


1890

I 1890 blev endnu en lærerbolig tilbygget. (C på tegningen) Denne fløj med inspektørbolig, pogeskole og  andenlærerbolig blev først revet ned i forbindelse  bygningen af den nye SFO-fløj i 2005.


1892

Skolen blev udvidet med tre klasseværelser (D på tegningen).

Hundborg skole 1895.I øverste række ses fra venstre lærer Yde og Christen Østergaard.

1909

Og i 1909 kom der en gymnastiksal (E) til.


1916 (ca.)

Førstelærerens stald og lade nedrives.

 


De tre klasselokaler (D på tegningen). På 1. sal var der bl.a.

sløjdlokale. Her var også i en periode teksnisk skole .

Billedet er fra en gang i 1930'erne
Ved udgangen af 1958 indgav skolekommissionen indstilling til sognerådet om at opføre en 7-klasses centralskole i Hundborg by.

Sidste halvdel af året 1959 blev byggeriet forberedt og projekteret med Jens Hansen som arkitekt. Pris: 1.2 mill.


1962. Centralskole

Mens den nye centralskole blev bygget, blev børnene undervist i den gamle klassefløj (D), hvor man havde ladet halvdelen stå til brug for undervisningen - samt et par værelser i loftetagen.

Den nye skole blev taget i brug i 1962 og indviet 16. januar 1963.   

Senere blev Hundborg Centralskole, som nu kun kaldes Hundborg Skole, udbygget med børnehaveklasse og overbygning til og med 10. klasse.


Lærere ved Hundborg Skole ca. 1967.

1. række: Margrethe Kristensen, Bente Svalgaard Thomsen, Bent Holmstrup, Birthe Knudsen, Edel Stricker, Hanne Frandsen.

2. række: Kristian Korsgaard, Jens Dissing, Jens Erik Hald, Anna Lise Krogh, Jens Krogh, Holger Nielsen.


Skolen ca. 1970:2005: Der blev opført en ny fløj til SFO. Fløjen ses til højre.

Samtidig blev den gamle SFO-fløj revet ned (A, B og C på tegningen)


Efter kommunalreformen i 2007 kom skolens fremtid til debat.

2008: 7. klasse blev flyttet til Sjørring Skole

2011: Skolen lukkedes helt.

2013: bygningerne tages brug som hjemsted for Sprogskolen i Thisted.


Skoleledere ved Hundborg Skole.


1555: Der nævnes et Degneboel i Hundborg (lærerbolig med undervisning)

1671: Degnetjenesten udføres af løbedegne fra Latinskolen i Thisted

1688 – 1745 Madz Lauritzøn – første sædedegn (bosat) i Hundborg

1745 – 1785 Peder Abrahamsen Frejstrup, Hundborg g. m. Mette Madzdatter, (den gamle lærer Madz Lauritzøns datter)

1785 – 1800 Peder Kyllesbech (ustuderet, g. m. Ane Kirstine Hassing)

1800 – 1835 Jens Madsen Yde, Hundborg, g. m. Johanne Madsdatter

1835 – 1861 A. Kappel, Hundborg

1861 – 1870 J. Stæhr

1870 – 1902 S. Yde

1902 – 1935 L. K. Sunesen

1935 – 1955 K. J. Holdgaard

1955 – 1957 Bent Kvorning

1957 – 1966 Bent Holmstrup

1966 – 1974 Finn Bjerregaard

1974 – 2000 Erik Jespersen

2000 – 2005 Per Sejer Hansen

2006 – 2008 Jacob Holten Olesen

2008 – 2011 Bjarke Markussen


Omkring år 1800 var der omgangsskole i Førby ved skoleholder Niels Josephsen og i Vorupør ved Joseph Nielsen.

En omgangsskole var en skole, som ikke havde skolestue til rådighed, hvorfor undervisningen foregik på skift i elevernes hjem. Lærerne var oftest antaget for en vinter ad gangen og havde sjældent nogen uddannelse.

Omgangsskolerne forsvandt med skolereformen af 1814.


Læs mere om skolerne i Hundborg-Jannerup Sogn  i artiklen

"Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede" Af Severin Christensen, Skjoldborg.