Vorupørvej 165, Matr. nr. 26-bk. ,"Møllebo"


Murermester Jens Søndergaard byggede i 1918 huset overfor kirken og kaldte det ”Kirkely”. Huset var bygget med salg for øje på en grund udstykket fra Hundborg Mølle.

Huset var i spil, da nogle mænd fra Indre Mission havde planer om at oprette Hundborg Gæstehjem, og da Jens Søndergaard var formand for IM, var det jo nærliggende at bruge Søndergaards nye hus. Men indretningen af huset var ikke velegnet til formålet, så et andet hus blev valgt i stedet (omtales senere).


Netop samme år (1918) solgte mølleren Chr. Christensen Hundborg Mølle til møller Anton Kongsbak og købte så huset ”Kirkely”, som senere blev omdøbt til ”Møllebo”.

Møller Kongsbak købte huset i 1938, og herefter var huset bolig for de forskellige ejere af Hundborg Mølle indtil 1951, hvor møllen blev nedlagt og huset solgt fra.

Herefter har huset været beboelse for skiftende ejere