Fra besættelsens start gjorde tyskerne brug af den nyudviklede radar-teknik. I starten for at effektivisere brugen af antiluftskyts. Man havde kun mindre radarer f.eks. af typen Würzburg, med en rækkevidde på 45-75 km.


Efterhånden byggede man mere avancerede radaranlæg, og en avanceret prototype blev placeret her på egnen. Det drejer sig om den første ”Wassermann S” radar.


Den 15. januar 1943 påbegyndte tyskerne bygningen af radarantennen med tilhørende bunkers i klitterne mellem Nr. Vorupør og Sdr. Vorupør.


På et kraftigt fundament af beton rejste man et 60 meter højt stålrørstårn med en diameter på fire meter.


Dette tårn kunne drejes på en tandhjulskrans og blev forsynet med forskellige mekaniske hjælpemidler til drejning af antennesystemet, således at de automatisk kunne afsøge en bestemt sektor.


Radaren kunne give mandskabet et indtryk af, om flyvehøjden på de indflyvende maskiner var 1000 eller 5000 meter i en afstand af 200 km. Øvede besætninger kunne bestemme højden plus/minus 300 meter på større afstand.

Afstandsmålingen foregik med en nøjagtighed på plus/minus 100 meter.

Da radaren var en prototype, blev den ikke betjent af almindelige soldater men af radarspecialister fra et forskningscenter i Tyskland.


Anlægget havde et forholdsvis let forsvar, bestående af 2 dobbelte antiluftskytskanoner og en dobbelt antitankkanon. Disse kunne som regel også beskyde fly.

Dertil kommer så 14 små maskingeværsbunkere, der kunne beskyde det rimeligt flade område omkring anlægget.


 


Links:

Artikel:  To vigtige punkter på egnen af Morten Binderup.  Historisk Årbog for Thy og V. Han Herred, Årgang 1992

Artikel:  Begivenheder fra luftkrigen over Thy og Mors 1940-1945 af Peder Hove. Historisk Årbog for Thy og V. Han Herred, Årgang 1985