Hundborg blev berørt af besættelsen på forskellig vis:


Byen blev besat af soldater, der skulle indkvarteres og have deres dagligdag sammen med byens borgere. Man kan læse mere om soldaterne i byen på siden Hundborg Besat. Her kan man også læse mere om de ungarske soldater der kom mod slutningen af krigen - og de tyske flygtninge, der blev indkvarteret i barakkerne bag kirken efter krigen.


I slutningen af krigen blev der på Gaasbjerg (der, hvor Thylands Ungdomsskole i dag ligger) opført

et kæmpestort antenneanlæg. Læs mere på siden Antennen på Gaasbjerg -


I Vorupør blev der opført en avanceret kæmperadar – 60 meter høj. Læs på siden Radaren i Vorupør om udviklingen af radarsystemerne – og specielt hvad radaren i Vorupør kunne.


Læs på side Tysk luftforsvar om, hvordan radaren i Vorupør og senderen på Gaasbjerg fungerede sammen om for at opdage og sende tyske natjagere op og møde allierede fjendtlige fly.


På siden Krigens udvikling kan du læse om hvordan de store politiske beslutninger påvirkede dagligdagen i Hundborg.


Derudover påvirkede krigen jo dagligdagen på mange måder. Der var knaphed på varer. Mange arbejdede for tyskerne – især i Hanstholm. Nogle blev modstandsfolk, andre støttede tyskerne.


Anmodning om hjælp. Nogle af de oplysninger, der står op siderne om verdenskrigen kan findes i bøger skrevet af historikere og andre med viden og adgang til gamle arkiver og kilder. Men når historien om dagligdagen i Hundborg for 65 år siden skal skrives, må den historieskrivning bygge på almindelige menneskers erindring. Og det er ved at være sent. Mange er ikke længere på egnen, mange er døde. Nogle husker noget og andre husker noget andet. Og kun ved at stykke erindringerne sammen, er det muligt at skrive noget sammenhængende.

Alle, der mener at kunne huske noget fra besættelsen – eller som har fået fortalt historier fra den tid – eller som har billeder liggende – er meget velkomne til at henvende sig til Hundborg Lokalhistoriske Arkiv.