Den tyske hær havde under besættelsen en kommando i Hundborg. Opgaven var at kunne støtte forsvaret af kysten ved en allieret landgang. Enten ved at kunne rykke frem til landgangsstedet – eller ved at grave sig ned her i Hundborg og bremse/stoppe en fjendtlig fremrykning.


Vest for byen – langs vejen til Vorupørvej var der gravet skyttehuller. Det er også blevet fortalt, at der var gravet løbegange fra Hundborg til Jannerup.


Efter 29. august 1943 blev der etableret vejspærringer i begge ender af byen. Danskere skulle nu have udstedt ausweiss eller passerseddel for at kunne komme ud af og ind i byen.


De tyske soldater blev bl.a. indkvarteret i forsamlingshuset, skolens gymnastiksal, gæstehjemmet og missionshuset.

Tyskernes barakker.


Mellem købmandsgården og Kirkegård (ca. der, hvor kirkens parkeringsplads er i dag) lod tyskerne opføre et antal barakker til indkvartering af soldater. Imod krigens slutning boede her ungarske soldater.


Vi er ikke klar over, om tyskerne var her fra besættelsens start. Men i hvert fald kom der i løbet af 1942 flere soldater og mere udrustning.

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1995  kaster lys over nogle tidspunkter. I artiklen Hundborg Gæstehjem fortæller Lykke Christensen at generalforsamlingen i 1942 for Gæstehjemmet ikke bliv holdt på hjemmet - men blev flyttet til forsamlingshuset. Årsagen skulle være, at et stort antal tyskere  var ankommet til Hundborg. De beslaglagde dele af gæstehjemmet, blandt andet havde man taget to af værelserne ovenpå til en officer og hans oppasser. Og af og tilbrugte tyskerne salen - det var nok tilfældet den aften, der skulle holdes generalforsamling.

Lykke Christensen fortæller også, at en tysk vagtpost ved gæstehjemmet en dag havde glemte at aflade sit gevær, og da han hængte det fra sig, gik der et skud op gennem loftet. Han måtte kravle på sine knæ tyve gange frem og tilbage på grusvejen vest for hjemmet.


Omkring marts 1945 kom der en del ungarske rekrutter til Hundborg. De skulle erstatte tyskerne, der skulle ud på de reterende fronter. Da krigen sluttede i 1945, var det ungarer, der var på gæstehjemmet og i barakkerne

Befrielsesbilleder


 


Vi er meget interesserede i at modtage yderligere informatiion om besættelsesn i Hundborg


Kilder:

Krigsdagbog af Clemmen Brunsgaard: Udgivet af Sparekassen Thy/Forlaget Knakken 1995. (Online version)

Artikel: Hundborg Gæstehjem af Lykke Christensen i Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1995.